Generation What? Een (digitaal) zelfportret van de generatie 18-34

Generation What?  is de grootste online jongerenenquête ooit in Europa. De VRT  is één van de partners van dit EBU-project waarvan het resultaat een zelfportret van de generatie 18-34 schetst.
Bijna 50.000 Vlaamse jongeren tussen 18 en 34 namen hieraan deel, in heel Europa waren dit er bijna een miljoen. Uniek was de aanpak door VRT: een online jongerenredactie met 40 stagiairs die verschillende formats uitprobeerden om hun generatiegenoten in beeld te brengen.
Dit onderzoek levert relevante inzichten in de leefwereld van 18 tot 34 jarigen, nuttig voor al wie digitaal wil connecteren met deze groep.

Kathy Lindekens selecteert voor deze Cookies Club de meest opvallende resultaten voor Vlaanderen.

De spreker
Kathy Lindekens is VRT jongerenadviseur en projectmanager /eindredacteur van Generation What?
KathyLindekens
 

Cookies: melo-cakes

MeloCake